โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi Demonstration School

ชื่อโรงเรียน                  โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี (BANGKOKTHONBURI DEMONSTRATION SCHOOL)

อักษรย่อ                      สกธ.

อักษรย่อภาษาอังฤษ     BTD

วันสถาปนา                   6 กุมภาพันธ์ 2560

ที่ตั้ง                             เลขที่ 468 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีทวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์                      02-408-1919 ถึง 02-408-1928

โทรสาร                        08-408-1111

Website                       http://satitbtu.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรม


รับสมัครนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร