บริษัทPremiere Healthy Clean โรงพยาบาลธนบุรี เข้ามาทำความสะอาด อาคารเรียนของน้องๆระดับอนุบาล  
บ้านบอล เช็ดฆ่าเชื้อโรคของเล่นทุกชิ้นเพื่อความปลอดภัย ความสะอาด และถูกสุขอนามัยของน้องๆทุกคน