โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  นำโดย คุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมกันทำความสะอาด 
ของเล่น  ของใช้ ห้องเรียน และอาคารเรียน   ตามมาตรการ การป้องกันและรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี