เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี อาจารย์ คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เราภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในล้านคนที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยที่น่าจดจำ