โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562