สุนทรภู่ครูกวรศรีแผ่นดิน..สืบสานศาสตร์และศิลป์ความเป็นไทย


           โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรม "สุนทรภู่ครูกวีศรีแผ่นดิน  สืบสานศาสตร์และศิลป์ความเป็นไทย"
ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นการรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป