วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561  โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561  จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561 นำโดยคุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยในงานมีการแสดง Sci show จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่และมีการประกวดแฟชั่นโชว์ ใน Theme Recycle จากนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่สอง สวยงาม หล่อ น่ารักไม่แพ้กันจนได้ รางวัลไปทุกคนเลย จากนั้นนักเรียนทุกระดับฉันได้เดินเยี่ยมชมฐานกิจกรรมทั้งหมดห้าฐานของรุ่นพี่รุ่นน้องชาวโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี