สมาคมการศึกษาภาคเอกชนจากสปป.ลาวเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี


ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะการศึกษา ตัวแทนสมาคมการศึกษาภาคเอกชนจากสปป.ลาวเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษในหลายๆสิ่งของโรงเรียน ตั้งแต่สถานที่ Interactive Learning Museum ห้องเรียนต่างๆของโรงเรียนทั้งในอาคารอนุบาล ประถม มัธยมและการเรียนการสอนของ ครู แบบฉบับสาธิตฯ Teacher และเหล่าซือของโรงเรียน