วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร


น้อมเกล้า อภิวาทฯ ภูวนาทพระทรงชัย
พระนามาภิไธย มหาวชิราลงกรณ
พระทรง ทศธรรม สูงเลิศล้ำคุณาภรณ์
เมตตา ประชากร บันดาลสุข พ้นทุกภัย

คล้ายวันราชสมภพ เวียนบรรจบอีกสมัย
ปวงข้าฯ ปิติใจ ถวายชัย ถวายพระพร
ขอทรงพระสำราญ ปณิธาน ไม่คลายคลอน
พ้นพาล ดัสกร สถิตอยู่ คู่ไทยเทอญ

        ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี