พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560


      โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับปฐมวัยและการแสดงวันปิดภาคเรียน ระดับชั้นอนุบาล
ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดย คุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง
รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
บรรยากาศภายในงานเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจ ความชื่นชมยินดีและความสุข
นอกจากนี้ยังมีการแสดงของน้อง ๆ ระดับอนุบาล
พี่ๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตบท้ายด้วยภาพ
บรรยากาศตามซุ้มถ่ายภาพที่คณะครูได้จัดทำขึ้นเพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วย