การประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ เชิญชวนพี่ๆน้องๆ ที่อยู่ใกล้ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ที่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ทุกวันจันทร์ถึง ศุกร์ เวลา ๙:๐๐-๑๖:๓๐ น. ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี