โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี, ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี, คุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง  รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี, รองศาสตราจารย์สุขุมาล  เกษมสุข ผู้อำนวยการบริหารการสอนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี คณะครูและเจ้าหน้าที่พบปะกันระหว่างผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และโรงเรียน การแนะนำนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ณ ฺBTD HALL โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี"