นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้ช่วยกันทำบัวลอยไข่หวานที่โรงเรียนไว้รับประทานก่อนกลับบ้าน โดยมี Teacher คุณครูและเหล่าซือ
มาสอนคำศัพท์ต่างๆของวัสดุที่ใช้ เด็กสนุกสนานกันมากๆเลยค่ะ แถมทานขนมฝีมือตัวเองกันเกลี้ยงไปหลายคนเลยค่ะ