วันที่ 20 กันยายน 2560 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำโดย รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการบริหารการสอนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและผลงานนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 โดยมีการนำเสนอโครงการของนักเรียน
ในชั้นเตรียมอนุบาล โครงการเรื่องกล้วย ชั้นอนุบาล 1 โครงการเรื่องข้าวโพด ชั้นอนุบาล 2 โครงการเรื่องไข่ ชั้นอนุบาล 3 เป็นโครงการเมล่อน
มีพี่ในระดับประถมและมัธยม และผู้ปกครองที่เข้ามาเยี่ยมชมตามห้องต่างๆล้วนแต่สนุกสนานเพลิดเพลินกับความรู้ที่นักเรียนได้รับอย่างดียิ่ง