นิทรรศการและผลงานนักเรียนระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


         วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำโดย อาจารย์อมรา  จิตต์กุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและผลงานนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับอนุบาล 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โดยมีการนำเสนอ
โครงการของนักเรียน
               ชั้นเตรียมอนุบาล โครงการเรื่องปลา
               ชั้นอนุบาล 1 โครงการเรื่องมะพร้าว 
               ชั้นอนุบาล 2 โครงการเรื่องสตอเบอร์รี่ 
               ชั้นอนุบาล 3 เป็นโครงการเรื่องผีเสื้อ และ
               ฝ่ายต่างชาติ เป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาล 
     มีพี่ๆในระดับประถมและมัธยม  และผู้ปกครองที่เข้ามาเยี่ยมชมตามห้องต่างๆล้วนแต่สนุกสนานเพลิดเพลินกับความรู้ที่นักเรียนได้รับอย่างดียิ่ง