"น้องๆ สาธิตกรุงเทพธนบุรี เคลือบฟลูออไรด์อย่างสนุกสนาน" วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิ.ย. 2560
เวลา 15.40 - 16.30 น. โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ได้จัดโครงการดูแลฟันของนักเรียนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เบื้องต้นได้เคลือบฟลูออไรด์
ให้นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 ผ่านไปอย่างง่ายดาย ไม่มีเด็กนักเรียนคนไหนร้องไห้ หรือ งอแงแม้แต่น้อย