นักเรียนระดับอนุบาลทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ


     วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 คณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำโดย คุณจิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง, อาจารย์พรรณี  กมลเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนุบรีฝ่ายการเงิน และอาจารย์ในระดับชั้นอนุบาล ได้นำนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ไปทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี อากาศ ไดโนเสาร์ยุคดึกดำบรรพ์ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และภายในท้องฟ้าจำลองจะจัดแสดงการฉายภาพส่องดูดาวในเรื่องของจักรวาลและนอกโลก นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานมากมายในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้