นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รับโล่รางวัลชนะเลิศ จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล


          วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 คน ไปรับโล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร และเงิน
จำนวน 3,000 บาท จากการแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ หัวข้อ "ตู้พอเพียง" ประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – 6)
มอบโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5
อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร