โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดให้มี “การทัศนศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมโดยในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้พานักเรียนฤประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไปทัศนศึกษาที่ “มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้” เพื่อค้นหาตัวตน ค้นพบคนไทย ช่วยกันไขความลับอดีต ๓,๐๐๐ ปีของประเทศไทย ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิ การทำนาข้าว มีการจำลองสถาการณ์การออกอากาศ นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้มากมาย