ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


          โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบรอบ 65 พรรษา มีรำอวยพรจากน้องๆระดับอนุบาล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอำนวยการ
โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา