เด็กหญิงพนิตนันท์  ตวงสิทธิสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลส่งเสริมจินตนาการ จากโครงการประกวดภาพวาดเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯสยามบรมราชกุมารี Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 12 ปี 2560 "พลังความดีเพื่อพ่อ" ในชื่อผลงาน "ในหลวง ร.9 แบบอย่างความดีของหนู" โดยได้ใช้เทคนิคสีผสมบนผ้าใบ ซึ่งนักเรียนได้เข้าประกวดในกลุ่มที่ 3 คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3