โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้นำเทียนจำพรรษา และปัจจัย จำนวน 27,960 บาทไปถวายวัดปุรณาวาส "ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ นำความเจริญรุ่งเรืองแด่ทุกท่าน"