วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระแม่ของแผ่นดิน และได้รำลึกถึงพระคุณของมารดาผู้ให้กำเนิดโดยมีผู้ปกครอง คุณแม่มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ ทำการแสดงอย่างสวยงามน่ารัก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะ