โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาและ
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณอาคารอำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  เวลา 09.00 - 11.00 น.