วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลทุกระดับชั้นและ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 4ได้มาร่วมงานวันเด็กที่บริเวณอาคาร 1 ของโรงเรียน เริ่มด้วยอาจารย์พรรณี กมลเลิศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
และงบประมาณ และหัวหน้าฝ่ายอนุบาลได้กล่าวรายงานการจัดงานวันเด็ก และรองศาสตราจารย์สุขุมาล เกษมสุข  
ผู้อำนวยการบริหารการสอนกล่าวเปิดงาน
โดยเน้นย้ำว่า  "เด็กๆคืออนาคตของประเทศชาติ"และการจัดงานในวันนี้เพื่อให้เด็กๆมีความสุข
ต่อด้วยกิจกรรมเกมส์กีฬาได้เริ่มขึ้น เวลา 14:00 น.
ในห้องกิจกรรม อาคาร1  เกมส์ของชั้นเตรียมอนุบาล คือแข่งกันแต่งตัวให้เพื่อน น้องๆจะต้องมาช่วยเพื่อนใส่ชุดนอน และทาแป้ง ทีมไหนเสร็จก่อนเป็นทีมที่ชนะ 
       ระดับอนุบาล 1 เล่นเกมส์ เดินกระโดดตามสัญลักษณ์
ที่ติดไว้บนพื้น แล้วนำตัวเลข ใส่ลงในตำแหน่งที่ถูกต้องตามบล็อกที่กำหนดให้
       ระดับอนุบาล 2 เล่มเกมส์ นับตัวเลข และติดคลิปกระดาษ
ตามจำนวนของรูปภาพในการ์ดแผ่นนั้นๆ
       ระดับอนุบาล 3 เล่นเกมส์ตักไข่ และวิ่งเอาไข่ไปใส่ตะกร้าจนครบ ส่วนระดับประถมศึกษา รวมทีมกัน
ใส่ห่วงลงในแท่น นอกจากความเร็วแล้ว
                     จะต้องคำนึงถึงขนาดของห่วงให้ไล่ระดับกัน ต้องอาศัยความเร็ว และความรอบคอบอีกด้วย 
     กิจกรรมต่างๆ
ที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆเพื่อสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
คือ"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์
เทคโนโลยี"ต่อจากนั้น ทางโรงเรียนได้จัดการแสดงมายากล เด็กๆต่างสนุกสนาน และให้ความสนใจกันมาก
ชนิดที่ว่าไม่คลาดสายตากันเลยทีเดียว
และต่อด้วยการรับประทานอาหาร และขนมที่เตรียมไว้โดยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
และมีพี่โบโซ่มาคอยบิดลูกโป่ง
เป็นรูปทรงต่างๆที่เด็กๆอยากได้ จนเวลา 16:00 น. เด็กๆจึงทยอยกันกลับบ้าน ด้วยรอยยิ้ม เห็นเด็กๆมีรอยยิ้มแบบนี้
คณะครู อาจารย์และ
ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีก็ชื่นใจกันไปตามกัน