เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2560 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้จัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมด้วยการ ร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย