วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้จัดกิจกรรม "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
และเพื่อระลึกถึงพระคุณพ่อ โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธี ในงานมีการแสดง
เทิดพระเกียรติจากนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 มีตัวแทนนักเรียนออกมาพูดถึงพระคุณพ่อ และการกราบพ่อที่เป็นการแสดงความรักต่อคุณพ่อ
ของนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกทั้งยังมีการเปิดตัวกีฬาชนิดใหม่สำหรับนักเรียน  โดยคุณดอน มุดตางาม เลขาธิการ
สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย มาพูดคุยและให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสสำหรับนักเรียน และผู้ที่สนใจอีกด้วย