กิจกรรมวันลอยกระทงของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี สดใส น่ารักแบบไทยๆ ค่ะ